Insolvensie Prokureurs Constantia – Likwidasie, Sekwestrasies

Insolvensie Prokureurs Constantia - Likwidasie, Sekwestrasies   Insolsure Insolvensie Prokureurs Constantia konsulteer kliente gratis met betrekking tot Insolvensie, sekwestrasie, likwidasie en rehabilitasie Wat is insolvensie? Insolvensie, ook bekend as sekwestrasie is n wetlike proses waaring n persoon (natuurlik) aansoek doen by n Hof vir oorgawe van sy/haar boedel (bates en laste) aan die Meester van die [...]