Wat is sekwestrasie?

Wat is sekwestrasie en Insolvensie en hoe werk dit? Sekwestrasie is die vrywillige oorhandiging van jou boedel (finansiële sake) aan die Hooggeregshof onder die regulasies van die Insolvensiewet 24 van 1936.

Dit is ‘n aansoek gebring in die Hooggeregshof van Suid-Afrika, deur ‘n prokureur in samewerking met ‘n advokaat namens die skuldenaar wat uiteindelik die skuldenaar (Die applikant) sal toelaat om 80% van sy skuld af te skryf.

Dit word gesien as ‘n laaste uitweg vir n skuldenaar om onder onoorkomelike skuld, wat voortspruit uit omstandighede buite sy/haar beheer, uit te kom.

Sekwestrasie (wat is sekwestrasie) is dus die proses waardeur ‘n skuldenaar wat insolvent geword het (Iemand wat se finansiële verpligtinge groter is as dié van sy/haar inkomste) die wetlike status van insolvent kan bekom, om ten einde die voordele van die status te geniet.

Die skuldenaar word onthef van enige verdere verpligting om sy/haar skuldeisers te betaal soos bepaal was deur die oorspronklike skuldeiser se ooreenkoms, en die skuldeiser se ooreenkoms en eise word tot ‘n einde gebring nadat hulle hul voordeel ontvang vanuit die insolvente boedel.

Gratis advies hier

Hoe kan ons u help met Sekwestrasie

Kontak ons vandag vir gratis inligting oor wat is sekwestrasie, sekwestrasie en insolvensie

Indien jou skuldlas te erg is en jy het reeds skuldberading en skuldhersiening oorweeg en dit het nie gewerk nie, kan jy tot en met 80% van jou skuld afskryf met n insolvensie aansoek deur InsolSure.

Ons help sedert 1999 duisende kliente met wat is sekwestrasie, insolvensie en sekwestrasie aansoeke in Suid-Afrika. Ons werk regoor Suid-Afrika en sal jou binne n paar ure kan laat weet wat jou formele syfers gaan wees en wat jy gaan betaal vir jou jou insolvensie aansoek. Kontak ons gerus as jy wil weet wat kos n insolvensie aansoek.

Kies vandag reg en kies Insolvensie en Sekwestrasie as n oplossing vir jou finansiele moeilikheid. Insolvensie sal seker maak jou skuld word afgeskryf en jy kan skuldvry oorbegin

SEKWESTRASIE PROSES

Wil jy meer uitvind oor hoe presies die sekwestrasie proses werk? Vind uit wat is sekwestrasie en hoe sekwestrasie werk vandag die advertensie in die staatskoerant geplaas word totdat die finale bevel toegstaan word

LEES MEER

SEKWESTRASIE VOORDELE

Wat is die voordele van sekwestrasie? Ons bied deursigtig alle voordele asook die nadele van sekwestrasie aan sodat jou besluit om aansoek te doen gemaak word op kennis rakende die proses eerder as emosies

LEES MEER

HOEKOM SEKWESTRASIE

Al ooit gewonder hoekom n persoon n sekwestrasie aansoek sal oorweeg? Lees gerus meer of wat aanleiding gee tot hierdie besluit. Jy kan dan ook self besluit of jou omstandighede die aansoek regverdig

LEES MEER

Hoe werk Insolvensie en Sekwestrasie.

Wat doen sekwestrasie vir my?

Wil jy uitvind hoe kan sekwestrasie jou bevoordeel?

Insolvensie is n versamelnaam vir prosesse soos sekwestrasie, likwidasie, vrywillige boedeloorgawe en bankrotskap

Die hoof toets wat bepaal of n persoon insolvent is, is soos volg: As jou bates se waarde minder is as jou skuld, dan is jy insolvent

Jy kan dan aansoek doen vir n boedeloorgawe om sodoende insolvent verklaar te word deur n Hof

Die minimum voordeel vir krediteure moet bewys word en die res van die skuld (tot en met 80%) word afgeskryf

Wat is die proses van sekwestrasie en insolvensie Suid Afrika

Vandat ons konsulteer totdat die finale bevel van sekwestrasie toegestaan word.

Vind uit presies hoe werk die proses van sekwestrasie in Suid Afrika

Die sekwestrasie proses begin met n konsultasie waarin al die voordele en nadele van sekwestrasie bespreek word. Verder in hierdie eerste konsultasie word die syfers met betrekking tot die aansoek bespreek. Ons innisiasie fooi is tans R6000 en daarop moet nog maandeliks kontribusie betaal word.

Die kontribusie kan oor 12, 23 of 30 maande betaal word en is uniek aan elke aansoek se skuld omstandighede

Ons maak n leêr oop

Advertensies word in die Staatskoerant en plaaslike koerante geplaas

Vermoënstate word opgestel en ingedien by die Meester van die Hof en die Landdros-Hof. Dit lê ter insae vir 21 dae

Formele voorafbetaalde kennisgewings word met geregistreerde pos aan krediteure gestuur

Die Hoflêe word oopgemaak en aansoek word gedoen vir n beskikbare verhoor datum

Finale bevel word toegstaan

Gratis advies NOU

GRATIS advies en konsultaise oor sekwestrasie, likwisdasie en rehabilitasie in Suid Afrika

Kontak ons vandag vir GRATIS KONSULTASIE oor sekwestrasie

Kontak ons vandag

HET JY NOG ANDER VRAE OOR DIE SEKWESTASIE PROSES?

GRATIS ADVIES

wat is sekwestrasie se nadele

Seker die keerpunt wanneer die kom by die aanvanklike bespreking isdie vraag wat is sekwestrasie nadele

Kom ons kyk eers na die twee tipes kliënte wat sal kyk na sekwestrasie

Eerstens is daar die “inbel” kliënt

Hierdie kliënt is gewoonlik reeds onder skuldberading of is te laat vir n skuldberadings aansoek of oorweeg nie skuldberading nie

Weens omstandighede kan hulle nie meer skuld betaal nie, en is ook nie in die vooruitsig om dit binnekort te kan doen nie

Die grootste nadeel van n sekwestrasie is die volgende

Versekerde skuld soos huise en voertuie word verkoop om sodoende geld in die boedel te kan kry

Neem asb kennis dat slegs vortuie wat gefinansier is verkoop word. Huurkoop ooreenkomste is altyd veilig

Hierdie verkoop van versekerde bates is by verre die maak of breek oorweging as dit kom by n sekwestrasie aansoek vir n inbel klient

Die tweede tipe klient is die klient wie se eiendom op veiling verkoop gaan word of reeds verkoop is

As gevolg van omstandighede het hierdie kliënt reeds alles verloor en die oorweging is nie daar rakende die versekerde skuld nie